Планови за во иднина

Во текот на 2018 година планирани се две младиниски размени на наши членови преку програмата Еразмус +  реализација на обуки во општина Могила Демир Хисар кои се однесуваат за младиниски прашања,креирање на документарен филм за општина Новаци на македоснки,алнглиски и турски јазик со цел промоција на општината,како и учество на семинари,настани,обуки во Република Македонија.